بابا این خودش پارانوئید!

_ بابا این خودش پارانوئید

_ من پارانوئیدم؟تو خودت دو قطبی هستی!


دعوای پارسا و البرز که تحصیل کرده روانشناسی ان 


 میشه عاشق رمان هاش نشد؟
درباره من
ماه گیسو هسدم =))
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان